A projektről

Vezetői összefoglaló

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table

(HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood)

 

Partnerség

Vezető Kedvezményezett:  Kaposvári Egyetem (Kaposvár)

Projektpartnerek: Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem; Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (Kaposvár); Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (Pécs)

Társult partner:  Horvát Élelmiszer Ügynökség, Eszék

 

Projekt összefoglaló

A 2.1.3 Közös Kutatás, fejlesztés, innováció akcióban megvalósuló projekt a magyar-horvát határmenti régió közös K+F+I kapacitásainak a Kaposvári Egyetem, az Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Horvát Élelmiszer Ügynökség közötti együttműködésen alapuló bővítéséhez járul hozzá.

A projekt átfogó célja egy közös kommunikációs platform létesítése az agrár-élelmiszeripari érdekviseletek, szereplők és kutatók között a célrégió K+F+I kapacitásainak bővítése céljából.

A projekt fő tevékenységei: tematikus workshopok szervezése „Szántóföldtől az asztalig” a releváns képviselők, szabadalmi és innovációs szakértők meghívásával a kutatóhelyek munkájának, valamint jó gyakorlatok megismertetése és a gazdasági szféra igényeinek feltárása érdekében. Az élelmiszeriparral kapcsolódó együttműködésen alapuló horvát és magyar jó gyakorlatok megismerése tanulmányi látogatásokkal annak érdekében, hogy a célrégióban a hálózatos KFI együttműködés a tapasztalatokkal segítve javuljon. Írásbeli anyagok elkészítése a műhelyek, valamint a jó gyakorlatok tapasztalatai alapján, amelyek megalapozzák a közös agrár-élelmiszer szektorhoz kötődő kutatási-fejlesztési és innovációs együttműködés potenciáljának feltárását, lehetséges fejlesztési irányait. Ez utóbbi stratégiai javaslatként kerül megfogalmazásra kiemelten a partnerek érdekeltségi viszonyai alapján. A projekteredményekből tananyagok készülnek szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói számára.

Megvalósítási terület: Somogy, Baranya és Osijecko-Baranjska megyék.

Megvalósítás időtartama: 2011. 10. 01 – 2013. 01. 31.

Célcsoportok: a projekt megvalósítás területén folyó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel kapcsolódó mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők, kutatók, szakértők, innovátorok és innovációt felhasználók; közvetetten a potenciális innovatív termelők, hallgatók és képzési intézmények.

 

Projekteredmények

A szántóföldi termeléstől az élelmiszer-előállításig tartó folyamatot jellemző K+F+I témaköröket lefedő workshopok (5).  A tapasztalatok, eredmények publikációja.

A magyar és horvát tanulmányi utakon megfigyelt, együttműködéseken alapuló esettanulmányok és a jó gyakorlatok elemzése.

Tanulmányok:  a magyarországi és a horvátországi célrégió K+F helyzetének elemzése gazdasági és humán erőforrás szempontból.

Innovációs adatbázis a horvát élelmiszeripari szektorról.

Tananyagok közép és felsőoktatási intézmények számára.

Közös stratégiai javaslat a kapacitások és fejlesztési lehetőségekre a workshopok és a tanulmányutak tapasztalatai, valamint a készült tanulmányok alapján, kiemelten a partnerek érdekeltségére fókuszálva.


2013. január. 17.
A közös agrár- és élelmiszer-innovációs kapacitások zárórendezvény a Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Program 2007-2013 sre   Időpont: 2013. január 17-18 Helyszín: Hotel Kager, 7815 Harkány, Szent István utca 50-52.  www.hotel-kager.hu Képek a galériából
2012. június. 18.
Innováció az élelmiszerbiztonság javításáért és a minőségi élelmiszer előállításért   A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (Transznacionális Innovációs Platform Szántóföldtől az Asztalig) projekt egyik célja a horvát-magyar határ menti régióban az agrár-élelmiszeripar területén tevékenykedő, kutatás-fejlesztésben, innovációban érdekelt partnerek hálózatos együttműködésének elősegítése.  
2012. március. 21.
Időpont: 2012. április 12-13 Helyszín: Eszéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar Rendezvény nyelve: magyar és horvát Részvétel: ingyenes, de korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött Regisztráció: kovacs.bernadett@ke.hu

skik